MATERIAŁY EDUKACYJNE

ZADANIA MATURALNE UŁOŻONE DZIAŁAMI
 

                                                                                                                                                    

 

DZIAŁ

WSZYSTKIE
TYPY MATUR
DO ROKU
2019

TYP 2015

 

1 - Kinematyka, wektory  
2 - Dynamika - siły, praca moc energia  
3 - Rzuty w polu grawitacyjnym  
4 - Pęd. Zasada zachowania pędu  
5 - Ruch jednostajny po okręgu  
6 - Ruch obrotowy bryły sztywnej, moment siły  
7 - Pole grawitacyjne  
8 - Hydrostatyka (także prawo Archimedesa w gazach)  
 9 - Gazy  
10 - Termodynamika  
11 - Elektrostatyka  
12 - Prąd stały  
13 - Magnetyzm  
14 - Indukcja elektromagnetyczna  
15 - Prąd zmienny  
16 - Drgania. Sprężystość ciał  
17 - Fale mechaniczne  
18 - Akustyka  
19 - Optyka geometryczna  
20 - Optyka fizyczna. Fale elektromagnetyczne  
21 - Atom wodoru  
22 - Zjawisko fotoelektryczne. Dualizm korpuskularno - falowy  
23 - Fizyka jądrowa  
24 - Teoria względności  
25 - Astronomia  
26 - Inne