MATERIAŁY EDUKACYJNE
 

MATURA Z FIZYKI

Na przestrzeni lat od 2002 roku do dziś zmieniały się arkusze, typy zadań, bo zmieniała się podstawa programowa, a w niej zakres wymagań jak i w rezultacie w ogóle wprowadzono inny podział materiału. Zalecam przeczytanie obowiązującej podstawy programowej (od strony 164), lub co dotyczy samej fizyki. Warto się też zapoznać z wymaganiami maturalnymi z fizyki. Mój podział oparty jest na układzie materiału z lat dawniejszych niż sama tzw. nowa matura. Przygotowując się do matury z fizyki na poziomie rozszerzonym, tzw matury 2015, można rozwiązywać zadania według nowego układu. Baza pytań tzw. nowego typu (zaprezentowanych po raz pierwszy przez CKE, w arkuszu pilotażowym) jest jeszcze skromna. Zalecam więc rozwiązywanie zadań według linków posortowanych chronologicznie od najnowszych do najstarszych, czy to według rozkładu materiału jaki jest u mnie, czy według kolejności z podstawy programowej. Nie należy przywiązywać się bardziej do zadań nowego typu i lekceważyć zadania z matur sprzed 2015, gdyż wszystkie one dotyczą tej samej fizyki. Faktem jest, że z nowej podstawy pewne zagadnienia (jak na przykład szeregowy obwód RLC) zostały usunięte.

UWAGA MATURZYŚCI 2022: Podobnie jak maturzyści 2021 będziecie pisać maturę z fizyki z okrojonymi wymaganiami, a to ze względu na pandemię koronawirusa. Wymagania te znajdziesz TUTAJ

ZANIM ZACZNIESZ ROZWIĄZYWAĆ ZADANIA ŚCIĄGNIJ ODPOWIEDNIE TABLICE WZORÓW I STAŁYCH

TABLICE DO MATURY ROZSZERZONEJ OD 2015 ROKU

TABLICE DO MATURY PODSTAWOWEJ I ROZSZERZONEJ DO ROKU 2014 (STARA MATURA)

Moje opracowania, KONSPEKTY zawierające krótkie repetytoria oraz przykładowe zadania, na których mi zależy, gdyż są one typowe i często się powtarzające w wielu zbiorach.

Moje opracowania, MOJE ARKUSIKI zawierające zadania domowe do wykonania po przerobieniu pewnych tematów.
Moje opracowania, MOJE ARKUSZE zawierające zadania domowe do wykonania po przerobieniu pewnych działów.
ARKUSZE MATURALNE. Są tu arkusze pytań i odpowiedzi z dotychczasowych matur majowych, egzaminów wstępnych na akademie medyczne, jak i wszelkich próbnych, zarówno pod nadzorem CKE jak i wydawnictwa Operon. Są tu również i arkusze z matur międzynarodowych (w języku angielskim), które udało mi się zdobyć. MATERIAŁY SĄ NA BIEŻĄCO OPRACOWYWANE

ARKUSZE MATURALNE UŁOŻONE WEDŁUG DZIAŁÓW. Zobaczysz w danym dziale na której stronie pliku jest zadanie i jaki jest jego numer. Po kliknięciu w ikonę pliku PDF otworzy Ci się on. Musisz dojść do konkretnego zadania. Zwracam uwagę, że w kolumnie strona/zadanie podane są namiary na zadanie w arkuszu z zadaniami, a nie odpowiedź. MATERIAŁY SĄ NA BIEŻĄCO OPRACOWYWANE.

KONKURSY Z FIZYKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Od roku szkolnego 2018/19 odbywają się konkursy z fizyki dla uczniów szkół podstawowych. Od roku 2019/20 odbywać się będą (póki reforma w oświacie się nie zmieni) tylko te konkursy, bo gimnazja przestały iistnieć.MATERIAŁY SĄ NA BIEŻĄCO OPRACOWYWANE, ale polecam obszerną bazę zadań dla gimnazjów. Materiał się nieco zmienił, ale wiele zadań nie straciło aktualności.

 
ARKUSZE Z ZADANIAMI. Są tu arkusze pytań i odpowiedzi z wielu dotychczasowych konkursów. Arkusze te są publikowane na stronach kuratoryjnych. MATERIAŁY SĄ NA BIEŻĄCO OPRACOWYWANE
 

ARKUSZE UŁOŻONE WEDŁUG DZIAŁÓW. Zobaczysz w danym dziale na której stronie pliku jest zadanie i jaki jest jego numer. Klasyfikację działów zaczerpnąłem z podręczników nowej szkoły podstawowej Nowej Ery, z roku 2019. Zamieszczam zadania z konkursów w różnych województwach, zadania które "wyłowiłem" ze stron kuratoryjnych. Po kliknięciu w ikonę pliku PDF otworzy Ci się on. Musisz dojść do konkretnego zadania. MATERIAŁY SĄ NA BIEŻĄCO OPRACOWYWANE (ostatnio do arkusza na pozycji 39).

 

 

KONKURSY Z FIZYKI DLA GIMNAZJÓW

 
Opracowania moje i inne MATERIAŁY ĆWICZENIOWE zawierające zadania powtórkowe.
 
ARKUSZE Z ZADANIAMI. Są tu arkusze pytań i odpowiedzi z wielu dotychczasowych konkursów. Arkusze te są publikowane na stronach kuratoryjnych. OPRACOWYWANIE MATERIAŁÓW ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.
 

ARKUSZE UŁOŻONE WEDŁUG DZIAŁÓW. Zobaczysz w danym dziale na której stronie pliku jest zadanie i jaki jest jego numer. Po kliknięciu w ikonę pliku PDF otworzy Ci się on. Musisz dojść do konkretnego zadania. OPRACOWYWANIE MATERIAŁÓW ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.

60103